دانا زنده است اگرچه بمیرد و نادان مرده است اگرچه زنده باشد .

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

دانا زنده است اگرچه بمیرد و نادان مرده است اگرچه زنده باشد .

لطفاً این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn